Indsendelse af klientkontoerklæring

Baggrund og information

Velkommen til Advokatsamfundets webløsning for indsendelse af klientkontoerklæringer.

Du kan indsende alle fire typer af erklæringer:
- Formular I, Erklæring - tilsvar
- Formular II, Erklæring - intet tilsvar
- Sluterklæring

Du kan se nærmere informationer om den enkelte erklæring, hvis du klikker dig videre i topmenuen (efter log in).

 

Webløsningen kræver, at du bruger log in. Hver advokat og hvert advokatselskab har eget log in til denne side. Brugernavn og adgangskode fremgår af brev/mail, som Advokatsamfundet udsender hvert år med påmindelse om at afgive den årlige klientkontoerklæring.

 

Et interessentskab skal ikke som sådant afgive en erklæring. Det er de deltagende advokater/advokatselskaber, der skal afgive erklæring; men de skal til gengæld afgive erklæring med samme indhold (med mindre en interessent også driver advokatvirksomhed med betroede penge ved siden af interessentskabet). Derfor har alle interessenter fået tilsendt samme brugernavn og adgangskode. Under afsnit 3 i erklæringsformularen fremgår det, hvilke advokater og advokatselskaber, der hos Advokatsamfundet er registreret som deltagere i interessentskabet. Når revisor har underskrevet erklæringen med sin digitale signatur, kan interessenterne logge ind og underskrive hver for sig. Advokatsamfundet registrerer at erklæringen er modtaget interessent for interessent.


Webløsningen kræver også, at du underskriver med NemID.


OBS! Alle advokater og alle advokatselskaber skal indgive en klientkontoerklæring senest d. 31. marts hvert år.